Hrvatske vode
 

Odluka o organizaciji rada i radu sa strankama

U sjedištu Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, kao i u svim izdvojenim ustrojstvenim jedinicama Hrvatskih voda do daljnjega se nalaže obvezno nošenje maski svim zaposlenicima prilikom ulaska i kretanja u poslovnim prostorijama gdje nije moguća fizička distanca od najmanje 2 metra, boravka u restoranu (osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke) te ulaska u sobu kolega i suradnika. U uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra zaposlenici su dužni koristiti masku za lice ili medicinsku masku. Masku za lice ili medicinsku masku treba koristiti na način da prekriva nos i usta.