Hrvatske vode
 

Odluka o radu sa strankama

Obavještavamo vas kako Hrvatske vode, kao tijelo državne uprave, neće neposredno raditi sa strankama za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.
 
Komunikacija sa strankama obavljat će se putem elektorničke pošte, telefonskim putem te ukoliko je nužno putem pošte. U iznimnim slučajevima, kad navedene opcije komunikacije nisu moguće, radnici Hrvatskih voda će neposredno komunicirati sa strankama u uredima, uz obaveznu prethodnu najavu dolaska, poštujući najviše sigurnosne i higijenske standarde propisane od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i nadležnih institucija.
 
Odluku o radu sa strankama donosi generalni direktor Hrvatskih voda temeljem članka 205. stavka 2. točke 2. i točke 7. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19) i točke VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Stupanjem na snagu ove Odluke, privremeno prestaju važiti odredbe općih i posebnih akata Hrvatskih voda koje organizaciju rada Hrvatskih voda reguliraju na drukčiji način.