Hrvatske vode
 

Odra – zeleno blago u sjeni Zagreba

 

„Rijeka Odra? Misliš: kanal Sava – Odra?“. Tako bi reagirali mnogi stanovnici našeg glavnog grada i oni koji nisu bili na rijeci Odri. A koliko se bogatstvo krije na dohvat Zagrebu, danas najveće bogatstvo – mir rijeke, očuvana priroda, izvorne hrvatske pasmine i staništa koja su u Europi rijetkost. Da li ste znali da nadomak Zagreba uz rijeku Odru svega nekoliko desetaka kilometara od gradske vreve, još uvijek kao nekada, možete vidjeti krda konja i goveda kako mirno pasu velikim prostranim, pašnjacima, a njihova divlja tutnjava galopirajućeg krda koje se igra s vjetrom podsjeti nas na snagu prirode i povijest Turopoljskog i Posavskog kraja?

Rijeka Odra koja ima izuzetnu biološku raznolikost je žila kucavica značajnih krajobraza „Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru“ u Zagrebačkoj županiji i „Odransko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji. Od nekoliko izvora podzemnih voda sjeverno od Velike Gorice nastaje ta čista rijeka koja teče 83 km usporedno s rijekom Savom meandrirajući gotovo cijelim tokom da bi se naposljetku ulila u Kupu kod Siska.

Odra se oduvijek razlikovala od drugih rijeka svojom bistrinom, zelenilom i ljepotom. U njoj je zadnjim istraživanjem zabilježeno 21 vrsta riba, vidre i dabrovi. Područje uz Odru predstavlja prirodnu retenciju u kojoj su se razvila posebna staništa – vlažne livade i pašnjaci te poplavne šume hrasta lužnjaka. Lijevu obalu Odre, Gornju Posavinu, prekrivaju vlažne livade i pašnjaci – prirodno stanište izvorne pasmine konja Hrvatskog posavca i Posavske guske, kako i ugroženih svojti koje ovise o košnji livada i ekstenzivnom načinu stočarenja. Na desnoj obali, Turopolju, u šumama hrasta lužnjaka prirodno je stanište i druge autohtone hrvatske pasmine – Turopoljske svinje, ali i stanište orla štekavca, orla kliktaša, jedno od najbogatijih područja u Hrvatskoj s faunom vodozemaca, gmazova i dr.

Galerija