Hrvatske vode
 

Održan koordinacijski sastanak u Karlovačkoj županiji

Jučer je u Karlovcu održan redoviti sastanak koordinacije predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i Karlovačke županije na kojem se razgovaralo o projektima u vodnom gospodarstvu. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić istaknuo je da je na terenu jako dobro stanje realizacije projekata u vodnom gospodarstvu te je naglasio da je dokumentacija za aglomeraciju Plitvička jezera s budućim vodovodom za općinu Rakovicu u visokom stupnju pripremljenosti.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da su nasipi na Korani i Mrežnici u karlovačkom naseljima Logorištu i Maloj Švarči završeni i da slijedi tehnički pregled, a na Kupi je otvoreno gradilište Selce - Rečica, projekt je vrijedan 100 milijuna kuna. U vezi s građenjem i zaštitom prirode generalni direktor Hrvatskih voda naglasio je da se mora provoditi i studija utjecaja na okoliš, kao u slučaju Mrežnice u Dugoj Resi, na kojoj se sada provodi izmuljivanje plaže. Riječ je o projektu vrijednom dva milijuna kuna. Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić istaknu je da je Grad zadovoljan brzinom radova na izgradnji sustava obrane od poplave kao i na EU projektu aglomeracije Karlovac – Duga Resa. Dodao je kako vjeruje da će do nove godine za Zvijezdu, Gornje Mekušje i Malu Švarču početi postupak javne nabave.

Galerija