Hrvatske vode
 

Održana 1. i 2. regionalna radionica u okviru provedbe projekta WACOM (Water Contingency Management in the Sava River Basin / Upravljanje vodama u izvanrednim situacijama na slivu rijeke Save)

Prva Regionalna radionica, pod nazivom „Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokaciji Zidani most“, održana je u 9.9.2021. u Sloveniji u Brežicama. Radionica je organizirana od strane Međunarodne komisija za sliv rijeke Save, a u suradnji s projektnim partnerima iz Hrvatske i Slovenije. Odaziv je bio značajan, s preko 70 sudionika.

Druga Regionalna radionica na temu "Priprema simulacije stožerne vježbe: Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski Brod i djelovanje u slučaju poplave" održana je 16.9.2021. u Slavonskom Brodu. Radionica je organizirana od strane Međunarodne komisija za sliv rijeke Save, u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Hrvatske i Republike Srpske.

Regionalne radionice održane su s ciljem stvaranja polazišta za uspješnu pripremu i provedbu simulacije stožerne vježbe u slučaju nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokaciji Zidani most u Sloveniji te s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovila na lokaciji Slavonski Brod i djelovanja u slučaju poplava, a čije je održavanje predviđeno za svibanj 2022. godine.

WACOM projekt sufinanciran je od strane Interreg programa transnacionalne suradnje Dunav i uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu rijeke Save: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

 

Poster WACOM

Galerija