Hrvatske vode
 

Održana prva nacionalna radionica u sklopu projekta FramWat

U Zagrebu je održana prva nacionalna radionica u sklopu projekta FramWat. Organizator radionice bile su Hrvatske vode koje su ujedno i partner u projektu FramWat, a na radionici je bilo više od 30 sudionika. Projekt FramWat je predstavljen u cjelini i po radnim paketima, kao i njegov cilj, očekivani rezultati i predviđene aktivnosti. Glavna tema sastanka bila je rasprava o prirodnim mjerama za zadržavanje vode manjeg opsega (Natural Small Water Retention Measures - NSWRM) i gdje ih locirati na pilot području sliva rijeke Bednje. Detaljno je predstavljeno i pilot područje sliva rijeke Bednja kao i primjena matematičkih modela na slivu. Istaknuta je važnost razmjene iskustava s dionicima na projektu. Na kraju radionice, održana je završna rasprava o svemu što je prethodno izneseno, a sudionici radionice iznijeli su svoja mišljenja, komentare i stavove oko pojedinih tema koje su prethodno čuli.

Galerija