Hrvatske vode
 

Održane prezentacije projekata Hrvatskih voda u Požeško slavonskoj županiji

Požeško slavonska županija bila je domaćin radnog sastanka stručnjaka iz vodnog gospodarstva gdje su prezentirani projekti zaštite od štetnog djelovanja voda i projekti navodnjavanja koje Hrvatske vode izvode na spomenutom području.

U projekt zaštite od štetnog djelovanja voda u 2016. godini sukladno Planu upravljanja vodama predviđeno je 25.569,000 kuna, a pored sredstava predviđenih za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava te održavanje kanala te sredstava predviđenih za obnovu i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje predviđeni su i sljedeći projekti; Izgradnja akumulacije Šumetlica koji je višenamjenski sustav, a čija svrha je izgradnja vodoopskrbe gradova Pakraca i Lipika, navodnjavanje poljoprivrednih površina te obrana od poplava nizvodnog područja. Tu je još i izgradnja akumulacije Londža, rekonstrukcija vodne stube u rijeci Orljavi u Pleternici, izgradnja retencije Kamensko te zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave.

Požeško slavonska županija ima izgrađena dva sustava navodnjavanja i to sustav navodnjavanja Kaptol površine navodnjavanja 106 ha vrijednosti 6,22 milijuna kn te sustav navodnjavanja Ramanovci-Bektež vrijednosti 6,29 milijuna kuna.

Ovom radnom sastanku prisustvovao je ministar Davor Romić, njegov zamjenik Tugomir Majdak, pomoćnica za vodno gospodarstvo Elizabeta Kos, zamjenik generalnog direktora Dinko Polić, župan požeško slavonski kao domaćin, Alojz Tomašević te mnogi drugi stručnjaci iz vodnog gospodarstva i šire.