Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Ponikvari za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu „Izgradnje hidrotehničkih objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline naselja Topusko i Velika Vranovina“.