Hrvatske vode
 

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o.Rečica  za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selca do Rečice – mjera 7