Hrvatske vode
 

Oglas

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Velševec pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rijeke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.