Hrvatske vode
 

Oglas

Potpuno izvlaštenje nekretnina u svrhu "Izgradnje sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša u Metkoviću na česticama k.o. Metković o k.o. Vid.