Hrvatske vode
 

Osječko-baranjska županija dobit će Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija i nasip za obranu od poplava u naselju Karašica

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković danas je sa županom Osječko-baranjske županije Ivanom Anušićem i izabranim izvođačima radova potpisao Ugovor o građenju Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija te Ugovor o stručnom nadzoru nad građenjem SN Budimci-Krndija.

Spomenuti sustav navodnjavanja vrijedan je gotovo 27 milijuna kuna. Rasprostire se na neto površini od 565 hektara i nalazi se na području Općine Podgorač. Sastoji se od crpne stanice sa zahvatnom građevinom na rijeci Vuki i tlačnog cjevovoda s hidrantima za priključenje uređaja za navodnjavanje. Predviđena je ugradnja pet horizontalnih centrifugalnih crpki. Tlačni cjevovod s hidrantima i zasunskim oknima projektiran je tako da voda za navodnjavanje bude dostupna na svakoj parceli, a osigurat će se iz postojećih akumulacija Borovik i Koritnjak uzvodno od zahvata.

Projekt je sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Trenutno su u izgradnji 4 projekta na području Osječko-baranjske županije –  sustavi navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt, Budimci-Krndija, Poljoprivredni institut Osijek i Puškaš. Investicijska vrijednost ova 4 projekta je gotovo 74 milijuna kuna. 6 projekata je u pripremi, a dva su završena.

„U ovom trenutku imamo projekte vrijedne više od 73 milijuna kuna koji će koristiti razvoju navodnjavanja, povećanju dohodovnosti proizvodnje i isto tako adaptaciji na klimatske promjene. Mi ćemo se potruditi sustave koji su već izgrađeni, prije svega Lateralni kanal, staviti u funkciju, a to je da se češće puštaju vode Dunava u sustav odvodnje na području Baranje kako bi i sam kontakt vode s poljima pomogao infiltraciji, a konačno i boljim prinosima s obzirom na izrazito sušna razdoblja“, rekao je direktor Đuroković.

Nakon potpisivanja ugovora, direktor Hrvatskih voda prisustvovao je i svečanom otvorenju radova na izgradnji nasipa za obranu od poplava naselja Karašica, naselja smještenog u inundacijskom području rijeke Drave. U svrhu obrane od poplave 2013. godine izgrađen je privremeni improvizirani nasip koji omeđuje Karašicu s tri strane, dok je od strane rijeke Drave naselje branjeno vrećama pijeska. Ovim projektom predviđeno je uklanjanje postojećeg nasipa i izgradnja novog homogenog nasipa od koherentnog (zemljanog) materijala.  Ukupna dužina novoprojektiranog obodnog nasipa iznosit će 902 metra. Radovi su vrijedni 4,8 milijuna kuna.

Galerija