Hrvatske vode
 

Osječko-baranjskoj poljoprivredi sustav navodnjavanja vrijedan 17 milijuna kuna

Potpisan je Sporazum o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš, ukupne vrijednosti 17 milijuna kuna. Sporazum su potpisali župan Ivan Anušić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Izgradnja će trajati do 2021. godine, Hrvatske vode će osigurati 13,6 milijuna kuna, a 3,4 milijuna kuna Osječko-baranjska županija.

- Danas smo potpisali dodatno ulaganje za SN Puškaš koje je potrebno da bi se voda iz Dunava mogla ubacivati u Topoljski Dunavac u vrijeme kada vodostaji nisu dovoljno visoki da bi voda gravitacijski ušla na to područje. Tako ćemo osigurati život u tom ekološkom području te vodu potrebnu za navodnjavanje, no razmišljamo i razvojno, pa će se uz obuhvaćenih 916 hektara, sustav moći nadograditi za još 750 hektara te dobiti respektabilnih više od 1.600 hektara pod navodnjavanjem na tom dijelu Baranje. Nadam se da će naši poljoprivrednici iskoristiti šansu te da će se u iduće 2-3 godine ovaj sustav uspostaviti u cijelosti - istaknuo je Đuroković. Dodao je kako je bez sustava navodnjavanja, a zbog aktualnih klimatskih promjena teško postići stabilnu poljoprivrednu proizvodnju posebice povrtlarskih kultura. Zato se preko Hrvatskih voda, resornih ministarstava i fondova čine veliki napori kako bi se razvila potrebna infrastruktura i stvorili preduvjeti da naši poljoprivrednici koriste ono što imamo - dobro tlo i obilje vode.

Sustav navodnjavanja Puškaš obuhvaća 916 hektara na području Općine Draž, a potrebne količina vode za navodnjavanje osiguravaju se iz akumulacije Topoljski Dunavac. Budući da je uočeno da se crpljenjem vode narušava biološki minimum tog izvora, planirana je crpna stanica Šarkanj na Šarkanjskom Dunavcu kako bi se osiguralo potrebnu količinu vode za biološki minimum, kao i za optimalno stanje vode za navodnjavanje za vrijeme sušnih razdoblja. Budući korisnici ovoga sustava navodnjavanja koji imaju poljoprivredne površine u njegovom obuhvatu su tvrtka Belje d.d. Darda s površinom od 500 hektara i PZ Bajmak s površinom od 416 hektara.

Osječko-baranjska županija projektira i gradi sustave navodnjavanja te se i na taj način pripremamo za intenzivniju i kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju uz, na žalost, očigledne promjene klime na koje moramo biti spremni i u ulozi potpore našim poljoprivrednicima. Moramo im stoga osigurati sustave za navodnjavanje, kvalitetno tržište i infrastrukturu, poput Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće za koji su sredstva osigurana i vjerujem da će iduće godine biti završen - rekao je župan Anušić.

Za potrebe Sustava navodnjavanja Puškaš predviđena je stoga izgradnja 11 novih ustava s odgovarajućim propustima na kanalskoj mreži melioracijskog sustava Puškaš. Voda se zahvaća iz akumulacije Topoljskog Dunavca te se postojećom CS Puškaš potiskuje u kanal Puškaš i dalje u kanalsku mrežu upušta se preko ustava i propusta. Ovim projektom predviđa se i uređenje kanalske mreže dijelom čišćenjem pokosa od obalnog raslinja te izmuljenje i produbljenje kanala na projektiranu niveletu. Također, na krajevima dva kanala potrebno je izraditi zatvaranje kanala kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava, odnosno kako se voda iz njih ne bi izlijevala u kanal Stara Borza.

Galerija

Izvor: OBŽIzvor: OBŽIzvor: OBŽIzvor: OBŽIzvor: OBŽ