Hrvatske vode
 

Otok Brač obilježio pola stoljeća postojanja vodoopskrbnog sustava za srednjodalmatinske otoke

U Postirama na otoku Braču svečano je postavljena skulptura Voda akademskog kipara Emila Trutanić. Spomen je to na početak izgradnje vodoopskrbnog sustava za srednjodalmatinske otoke prije gotovo pola stoljeća.

Povijest

Prije same izgradnje vodoopskrba se osiguravala preko zajedničkih mjesnih vodosprema koje su se punile kišnicom odnosno preko mjesnih otvorenih akumulacija oborinskih voda te preko kućnih gustirni. Navedeni način vodoopskrbe nije zadovoljavao ni kvalitetom ni kvantitetom, a pogotovo tijekom ljetnih mjeseci.

Stalni razvoj turizma, industrije i poljoprivrede bili su ključni razlozi odluke da se na Brač dovede voda s kopna te je 1970. godine započela izgradnja regionalnog vodovoda Omiš-Brač-Hvar-Vis-Šolta. Nedugo nakon početka izgradnje prvih vodoopskrbnih objekata na Braču i Omišu krenulo se i s realizacijom izgradnje vodoopskrbe otoka Hvara i Šolte. Postavljeni su vodoopskrbni  podmorski cjevovodi između Brača i Hvara te Brača i Šolte, a također izgrađeni su i potrebni vodoopskrbni objekti na susjednim otocima.

Brač danas

Danas samo Brač broji 13 530 priključaka na vodoopskrbni sustav. Broj korisnika iz godine u godinu sve je veći te se nametnula potreba planiranja povećanja dotoka vode s kopna. Prije nekoliko mjeseci tako je svečano otvoren obnovljeni pogon za obradu vode Zagrad koji, osim za područje Omiša, služi i kao polazište u vodoopskrbi upravo srednjodalmatinskih otoka - Brača, Hvara i Šolte. Hrvatske vode jedan su od partnera ovog projekta.

Investicija obnove pogona vrijedna je 30 milijuna kuna od čega bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose više od 16 milijuna kuna dok preostali dio iznosa financiraju Hrvatske vode i naručitelj radova Vodovod d.o.o. Omiš. S obzirom na razvoj novih turističkih zona na području Omiša, ali i otocima Braču, Hvaru i Šolti, obnovljeni pogon za obradu vode Zagrad svakako će, između ostaloga, doprinijeti i osiguranju potrebnih količina vode u turističkoj sezoni.

Obilježavanju gotovo pola stoljeća postojanja vodoopskrbnog sustava za srednjodalmatinske otoke prisustvovao je i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Galerija