Hrvatske vode
 

Otvorena nova zgrada Hrvatskih voda u Novskoj

Vodno gospodarska ispostava Hrvatskih voda za mali sliv Subocka-Strug u Novskoj dobila je novi poslovni prostor. Grad Novska darovao je zemljište za izgradnju poslovne zgrade površine od 342,02 m2, odnosno parcelu od 2.500 m2 na kojoj je izgrađena poslovna zgrada.

Svečanom otvorenju nazočili su Ivo Žinić, župan Sisačko-moslavačke županije, njegov zamjenik Roman Rosavec, Marin Piletić, gradonačelnik Novske te kao domaćin generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima.

Nakon obilaska nove poslovne zgrade u Novskoj obišli su se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Novoj Subockoj ukupne vrijednosti 4,5 milijuna kuna, a koje sufinanciraju Hrvatske vode.

Od ostalih ulaganja, tijekom 2018. godine na zaštiti od štetnog djelovanja voda u ovaj kraj uloženo je 2,7 milijuna kuna za radove uređenja na akumulaciji Novska, rijeci Veliki Strug, potocima Jazavica, Novska, Brestača, Subocka,  GOK-2 Stara Subocka i Kovački jarak. U suradnji s Gradom radi se na  uređenju kanala i parkirališta uz Društveni dom u Brestači, proširenju mosta na potoku Novska i izgradnji pješačke staze u centru grada te na uređenju potoka Jazavica kao i izgradnji 4 pločasta i jednog cijevnog propusta. U 2019. godini Hrvatske vode, što se tiče zaštite od štetnog djelovanja voda, planiraju na području Novske izvesti radove u ukupnoj vrijednosti  2,011 milijuna kuna.

Jedan od značajnijih projekata je i aglomeracija Novska, EU projekt sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Novske. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 123 milijuna kuna, a sufinanciran je 70,82% putem EU fondova te 29,18% putem nacionalne komponente. Projekt je započeo prošle godine, a završit će 2020. godina. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i proširenje vodoopskrbnog sustava, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice, kanalizacijskog cjevovoda te omogućiti novih 725 priključaka.

 

Galerija