Hrvatske vode
 

Počinje gradnja crpne stanice Teča u Račinovcima

 
 
 Postojeća crpna stanica Teča izgrađena je davne 1932. godine i stradala je u poplavi 2014. godine te je iz tog razloga potrebno osigurati sigurnu odvodnju zaobalnog područja.
 
„Ideja je da se kroz izmjene Zakona i odricanje centralne države svog dijela od poreza na dohodak u korist lokalne samouprave ojačaju izvorni prihodi lokalne samouprave kako bi mogli poduzimati određene projekte poput ovog“, izjavio je ministar financija Zdravko Marić koji je prisustvovao otvorenju radova.
 
Uz njega, obilježavanju početka izgradnje nove crpne stanice Teča prisustvovali su i ministar državne imovine Mario Banožić, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Elizabeta Kos, župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te predstavnici jedinica lokalne samouprave.
 
Ministar Banožić naglasio je kako je Ministarstvo državne imovine Vukovarsko - srijemskoj županiji darovalo 150 milijuna kuna vrijedne imovine te kako je krajnji cilj na području Slavonije imati što više sličnih projekata.
 
Slivno područje crpne stanice Teča obuhvaća dio melioracijskog područja Biđ – bosutskog polja površine 1.979 ha, a koja se obavlja glavnim odvodnim kanalima Teča i Obošnica i koji se spajaju prije crpne stanice. Nova crpna stanica sastojat će se od gravitacijskih ispusta i crpnih agregata. U funkciji crpljenja vode iz kanala Teča u rijeku Savu predviđen je kapacitet crpljenja od 6,12m3/s koji će se ostvariti putem tri crpke. Crpna stanica Teča sastojat će se od objekata koji će osiguravati funkcioniranje odvodnje: dovodni kanal, zgrada crpne stanice, plato s pristupnom cestom, privremeno odlagalište naplavina, revizijsko okno tlačnog cjevovoda, tlačni cjevovod, ustava sa gravitacijskim kanalima, izljevna građevina, odvodni kanal i trafostanica.
 
Župan Vukovarsko - srijemske županije Božo Galić zahvalio je Hrvatskim vodama na suradnji te izrazio zadovoljstvo brojnim investicijama na području Vukovarsko - srijemske županije dok je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković podsjetio i na projekt obnove lijevoobalnih nasipa u Vukovarsko – srijemskoj i Brodsko – posavskoj županiji. Tim projektom obnavljaju se 172 kilometra nasipa, a projekt je vrijedan 370 milijuna kuna od čega su 85% bespovratna sredstva Europske unije.
 
 

Galerija