Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori EU projekta aglomeracije Varaždin

Potpisani su Ugovori za rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždin u sklopu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“. Potpisivanju su prisustvovali ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić te direktor Vodnogospodarske ispostave za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić.

Vrijednost EU projekta aglomeracija Varaždin je 855,8 milijuna kuna sa PDV-om, a ukupni prihvatljivi troškovi su 684,6 milijuna kuna. Europska unija sa bespovratnim sredstvima sufinancira sa 488,7 milijuna kuna, dok je nacionalno sufinanciranje 195,9 milijuna kuna od čega Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno sa Hrvatskim vodama sudjeluju svatko sa 78,3 milijuna kuna, a jedinice lokalne samouprave sa 39,1 milijun kuna.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020, a razdoblje provedbe projekta je od 2017. do 2021.

EU projekt aglomeracija Varaždin sastoji se od ukupno devet sekundarnih ugovora i obuhvaća izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Varaždina i 10 jedinica lokalne samouprave u duljini od oko 230 kom gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, 105 crpnih stanica, dogradnju i rekonstrukciju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje.

Cilj projekta je postići usklađivanje aglomeracije Varaždin s Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, kao i zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Galerija