Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori o izgradnji desnog dravskog nasipa

U Varaždinu su potpisani Ugovor o izvođenju radova na desnom dravskom nasipu i Ugovor za stručni nadzor građenja u vrijednosti 26,3 milijuna kuna. Ugovore su potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Vodogradnje d.d. Tomislav Kezelj, direktor Hidrotehnike d.o.o. Saša Sabolić, direktor Labosa d.o.o. Zvonimir Bajsić i član Uprave Geokona Zagreb d.d Branko Miljković.

Ugovori su dio Projekta strukturnih (investicijskih) mjera unutar FRISCO 1 projekta – Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava, a sufinancira se u okviru prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković naglasio je da je ovaj projekt rezultat dobre suradnje slovenskih i hrvatskih stručnjaka na području vodnog gospodarstva.

„Ovaj se projekt realizira i velikim dijelom sufinancira iz projekta prekogranične suradnje za potrebe smanjenja rizika od poplava ovdje na rijeci Dravi, a isto tako to se čini i na rijekama Muri, Sutli, Bregani, Kupi i Dragonji. Ovaj projekt vrijedan je 26 milijuna kuna, od čega ćemo vjerojatno do 11 milijuna kuna osigurati upravo iz tog tzv. programa Frisco, međunarodne prekogranične suradnje, a preostalih 15 milijuna kuna uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda“, izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Postojeći desno-obalni nasip rijeke Drave, Otok Virje – Brezje izgrađen je 1968. godine, dužine je 3 711 metara i visinski je vezan na razinu poplavne vode iz 1965. godine.

Nakon poplave u studenom 2012. godine pri kojoj je došlo do značajnog prelijevanja i proboja nasipa, kojom su bila zahvaćena 3 okolna naselja, izvršena je sanacija oštećenja te djelomična rekonstrukcija nasipa. Izrađene su sveobuhvatne analize poplavnog događaja, započela je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nasipa te rješavanje složenih imovinsko-pravnih odnosa. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg.

„U posljednjem desetljeću sve više smo suočeni s posljedicama elementarnih nepogoda i sve izraženijim klimatskim promjenama. Osobito mi je zadovoljstvo pratiti projekte koji imaju novi način financiranja, a prekogranična suradnja svakako je jedan od takvih novih načina financiranja“, izjavio je državni tajnik Mario Šiljeg izrazivši i zadovoljstvo što se putem prekogranične suradnje može osigurati oko 35 posto sredstava.

Nasip štiti sva naselja od Otoka Virje do Varaždina, 815 kućanstva gdje živi 3 090 stanovnika, proizvodne pogone, farme i prometnice.

Rekonstrukcija nasipa doprinijet će smanjenju poplavnih opasnosti i rizika što doprinosi  regionalnom razvoju dijelova regije koji se suočavaju s rizikom od poplava, širenju turističke infrastrukture i turizma čime se jača lokalno gospodarstvo, otvaraju nova radna mjesta i općenito donosi poboljšanje životnih uvjeta.

Rok za provedbu projekta je 30 mjeseci što uključuje završetak građevinskih radova te ishođenje uporabne dozvole za građevinu.

Galerija