Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori u okviru EU projekta aglomeracije Našice

U Donjoj Motičini potpisana su dva ugovora o izvođenju radova na izgradnji linijskih objekata šireg našičkog područja koji se odnose na Aktivnost 3: Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina i na Aktivnost 4: Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja.

Potpisani ugovori dio su EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“, vrijednog 207.823.212,50 kuna, sufinanciranog najvećim dijelom iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.  Vrijednost radova za Aktivnost 3 iznosi 30.256.030,49 kuna, a vrijednost radova za Aktivnost 4 iznosi 33.687.146,93 kuna.

Potpisivanju su nazočili zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić, Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstvo i zaštite mora u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, predsjednik uprave Našičkog vodovoda d.o.o. Oto Dujak te načelnik općine Donja Motičina Željko Kovačević. Radove na Aktivnosti 3 izvodit će odabrani ponuditelj Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol, a radove na Aktivnosti 4 odabrana zajednica ponuditelja OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, Vodovod-Montaža d.o.o. Osijek i GRAVIA d.o.o. Osijek.

Ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos naglasila je kako su koristi od izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji vodnokomunalne infrastrukture višestruke.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sufinancira ovaj projekt s 12%, baš kao i Hrvatske vode. Ovo je jedan od 60 projekata koji su odobreni u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji su zajedno vrijedni više od 25 milijardi kuna. Izgradnjom vodoopskrbne i odvodne mreže na širem našičkom području, stvorit će se uvjeti za normalan razvoj grada Našica i okolnih mjesta, a preko 90% stanovnika priključit će se na javnu odvodnju. Istovremeno ćemo riješiti probleme gubitka u sustavu vodoopskrbe koji su ovdje preko 38% što će dovesti do racionalnijeg korištenja vode - istaknula je Kos.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako je potpisivanje ugovora u Donjoj Motičini dokaz da Hrvatske vode, Grad Našice i Osječko-baranjska županija brinu i o manjim sredinama.

Ovaj ugovor će za Donju Motičinu značiti daljnji razvoj sustava odvodnje koji u ovom trenutku još uvijek nije na prihvatljivoj razini. Treba istaknuti da će se ovim projektom izgraditi gotovo 60 kilometara, što kanalizacijskih, što vodoopskrbnih cjevovoda što dovoljno govori o veličini ukupnog zahvata. Projekt „Aglomeracija Našice“ ukupno je vrijedan 207 milijuna kuna, a tek 10 milijuna kuna je doprinos jedinica lokalne samouprave. Nemamo pravo ne iskoristiti ovakve šanse, što Grad Našice i Našički vodovod čine te ćemo uskoro imati mogućnost da priključimo novih 3.500 stanovnika na sustave javne odvodnje i gotovo 1.000 ljudi na sustave javne vodoopskrbe - naglasio je Đuroković.

Projekt se provodi s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i vodoopskrbe, a obuhvaća proširenje i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, proširenje, rekonstrukciju i sanaciju sustava odvodnje, povećanje broja korisnika usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja te optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži i poboljšanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom vodoopskrbe. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.

Galerija