Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori za Projekt regionalni vodoopskrbni sustav Osijek vrijedni 108 milijuna kuna

Projekt regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek ima za cilj unapređenje u području vodoopskrbe i pripremi pitke vodena području grada Osijeka, te Općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci.
Aktivnosti direktno obuhvaćaju proširenje sustava vodoopskrbe koji trenutno pokriva oko 126.000 stanovnika, pri čemu je priključenost stanovnika na području općine Šodolovci 0%, a u gradu Osijeku je 99%. Gubici u vodoopskrbnom sustavu se kreću od 40% u gradu Osijeku do oko 70% u naselju Erdut.

Dovršenjem ovog projekta postići će se poboljšanje i povećanje sigurnosti vodoopskrbe, što se odnosi na poboljšanje prerade pitke vode u općini Erdut, poboljšanje rada sustava vodoopskrbe za konačne, kao i već priključene korisnike. Priključenost na sustav javne vodoopskrbe povećati će se do gotovo 99%.

Predviđeno vrijeme trajanja Projekta  je od 2015.-2018.godine, a vrijednost  istoga je  108.748,750 milijuna kuna s time da se iz EU fondova povlači oko 75% sredstava.
Projekt će pridonijeti postizanju usklađenosti vodoopskrbne infrastrukture sa Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Danas su u Osijeku potpisana tri ugovora; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o sufinanciranju projekta i Ugovor o partnerstvu. Svečanom činu prisustvovali su ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Ivica Plišić,njegov zamjenik za regionalno područje rijeke Dunav, Siniša Kukić, gradonačelnik grada Osijeka Ivan Vrkić kao i načelnici Općina koje su obuhvaćene Projektom te mnogi drugi uzvanici.

Galerija

Izvor:Vodovod OsijekIzvor:Vodovod OsijekIzvor:Vodovod OsijekIzvor: Vodovod OsijekIzvor : Vodovod OsijekIzvor : Vodovod OsijekIzvor : Vodovod OsijekIzvor : Vodovod Osijek