Hrvatske vode
 

Prezentiran projekt MoST

Na 3. sjednici Glavnog odbora Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje prezentirane su aktivnosti na provedbi Interreg projekta MoST.

Zahvaljujući europskim fondovima te programu financiranja 2014. -2020., koji je prepoznao rizike od klimatskih promjena, pokrenut je program MoST.

Projekt vrijedan nešto više od dva i pol milijun eura ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto.

Glavni cilj projekta MoST je praćenje prodora morske vode u pojedinim regijama sjeverne jadranske obale Italije i Hrvatske kako bi se procijenila njegova relevantnost i predložile/testirale odgovarajuće protumjere. Projekt također ima za cilj poboljšanje kapaciteta za transnacionalno rješavanje problema ranjivosti na kontaminaciju morskom vodom i očuvanje strateških resursa slatke vode u priobalnim područjima

Prodor morske vode u priobalnim vodonosnicima predstavlja problem na svjetskoj razini koji je, između ostalog, uzrokovan prekomjernim iskorištavanjem vodonosnika za ljudske aktivnosti, kao što su vodoopskrba za ljudsku potrošnju i navodnjavanje, melioracija nizinskih poljoprivrednih zemljišta, klimatske promjene koje pridonose smanjenju prirodnog prihranjivanja podzemnih voda.

Potreba razmatranja ove teme stoga postaje sve jača, radi  postizanja boljeg razumijevanja fizičkih procesa koji upravljaju razmjenom kontinentalne i morske vode i radi definiranja prikladnih protumjera koje ograničavaju tu pojavu.

Geofizička istraživanja i lokaliteti za praćenje prodora morske vode, kao i laboratorijski i numerički eksperimenti te odgovarajući plan upravljanja resursima slatke vode neophodni su za tu svrhu.

Projekt MoST provodi se na dva područja – području Italije i području Hrvatske. Projekt na području Hrvatske analizirat će područje Neretvanske doline u cilju prikupljanja postojećih podataka o agronomskoj osnovi i trenutnoj djelatnosti,  hidrologiji, hidrogeologiji i kvaliteti površinskih i podzemnih vode.

U projektu će se provesti dodatna istraživanja radi upotpunjavanja podataka te provjeru postojećih pokazatelja. Od dobivenih podataka izradit će se model koji bi objasnio proces zaslanjenja i koji bi služio za izradu daljnjih rješenja sprečavanja zaslanjenja zbog klimatskih promjena. Izrađeni algoritam – model će se provjeriti te dodatno usavršiti kroz provedbu laboratorijskog modeliranja.

Hrvatske vode kao projektni partner 5 (PP-5) na projektu sudjeluje s partnerima iz Italije: Nacionalno vijeće za istraživanja, Upravno tijelo za sanaciju zemljišta – Adige Euganeo, Regija Veneto i Hrvatske: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA.

Galerija