Hrvatske vode
 

Prognoza i stanje vodostaja

Hidrometeorološki uvjeti

U protekla 24 sata došlo je do stabilizacije vremenskih prilika, odnosno u većini krajeva Hrvatske pale su tek male ili neznatne količine kišnih oborina što je povoljno utjecalo na opadanje vodostaja na većini vodotoka, osobito u njihovim gornjim tokovima kao i na manjim bujičnim tokovima na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like.

Rijeka Sava

Vodostaj rijeke Save u Zagrebu u 11 sati iznosio je +178 cm što je u posljednjih 12 sati niže za 150 centimetara (max. 3. veljače u 22:00 sata +316 cm). U ovom trenutku vrh vodnog vala rijeke Save nalazi se na profilu Dubrovčak, odnosno 50-ak kilometara uzvodno od grada Siska. Na području nizvodno od Dubrovčaka vodostaji su još uvijek u porastu, ali potrebno je napomenuti kako ovi protoci na razini 1800 m3/s nisu alarmantni, odnosno očekuje se da će vodni val rijeke Save proći nizvodno bez većih ugroza.

Rijeka Kupa

Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu u 11 sati iznosio je +518 cm što je za 60-ak cm niže od ostvarenog maksimuma sinoć oko ponoći. U idućim satima očekuje se daljnje opadanje vodostaja rijeke Kupe na karlovačkom području od 8-9 cm/sat. Na području donjeg Pokuplja od Jamničke Kiselice preko Letovanića do Siska, vodostaji su još uvijek u laganom porastu, ali očekuje se da će biti ispod razine za uvođenje redovnih mjera obrane od poplava. Zamjetnije opadanje vodostaja na ovim područjima očekuje se sutra.

Rijeka Una

Vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici u 11 sati iznosio je +332 cm s tendencijom daljnjeg blagog porasta od 1 cm/sat s očekivanim maksimumom u večernjim satima na razini od +340 cm (granica za uvođenje redovnih mjera obrane od poplava).

Donji tok rijeke Save  (Davor-Županja)

Vodostaji rijeke Save u donjem toku su još uvijek relativni niski te se očekuje da se veće količine voda koje se slijevaju iz Bosne i Hercegovine putem rijeka Vrbasa (650 m3/s) i Bosne (1700 m3/s) bez problema prihvate u rijeku Savu kod Davora, odnosno Slavonskog Šamca te prođu nizvodno bez većih ugroza.