Hrvatske vode
 

PROJEKT VEPAR – modernija, preciznija i sigurnija rješenja za smanjenje rizika od poplava

S ciljem prevencije katastrofalnih poplavnih događanja, koncipiran je projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj, koji će unaprijediti Vodno i Ekološko Praćenje, Analize i Rješenja te je stoga za njega odabran akronim VEPAR.

Provedbom projekta doprinijet će se smanjenju rizika od poplava; postići će se unaprjeđenje u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava; osigurat će se i sistematizirati nedostajući podaci vezani uz slivove, vodotoke te regulacijske i zaštitne vodne građevine; modernizirat će se i dograditi mreža hidroloških mjernih postaja; poboljšat će se prognostički modeli; izradit će se i poboljšati studije upravljanja rizicima od poplava; nabavit će se potrebna oprema za provedbu mjera opreme od poplava, provesti mjere promidžbe i vidljivosti te educirati i informirati javnost.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Vepar potpisan je 6. rujna 2019. godine. Korisnik bespovratnih sredstava su Hrvatske vode, a projektni partner Državni hidrometeorološki zavod. Planirano trajanje projekta je 4 godine i ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 250 milijuna kuna od čega će se 85% financirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj,  a 15% financiraju Hrvatske vode i DHMZ. Projekt se realizira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Predviđeno trajanje projekta je četiri godine.

Hrvatske vode, kao pravna osoba odgovorna za upravljanje vodama i rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj provode mjere za upravljanje rizicima od štetnog djelovanja voda i zadužene su za planiranje, organiziranje, financiranje i provedbu mjera obrane od poplava. Državni hidrometeorološki zavod zadužen je za redovno motrenje hidroloških i meteoroloških pojava, mjerenje protoka velikih voda, izradu meteoroloških i hidroloških prognoza, izdavanje upozorenja na opasne vremenske pojave te dostavu svih raspoloživih podataka, prognoza i upozorenja u realnom vremenu u Glavni centar obrane od poplava – središnju ustrojbenu jedinicu Hrvatskih voda za upravljanje redovitom i izvanrednom obranom od poplava.

Galerija