Hrvatske vode
 

Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Križevcima

Ugovor za Rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje, koji je od velikog značaja za Grad Križevce i lokalnu zajednicu, svečano je potpisan danas u Križevcima. Dio je EU projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ vrijednog 320,5 milijuna kuna, sufinanciranog od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.

U sklopu svečanog potpisivanja ugovora održana je i tiskovna konferencija, a događaju su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić, gradonačelnik Grada Križevaca Mario Rajn i direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima.

Rekonstrukcijom i izgradnjom sustava vodoopskrbe izgradit će se novih 9.552 m vodoopskrbnih cijevi, rekonstruirati postojeći vodoopskrbni cjevovodi u dužini od 19.493 metra i pripremiti novih 759 vodoopskrbnih kućnih priključaka, a rekonstrukcijom i izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda izgradit će se gravitacijski kolektori u dužini 44.835 metara, 17 crpnih stanica, 8.447 metara tlačnih cjevovoda, rekonstruirati 11.055 metara gravitacijskih kanala, sanirat će se 1.930 metara gravitacijskih kanala CIPP metodom bez iskopa, pripremiti 1.547 novih gravitacijskih kućnih priključaka kanalizacije, rekonstruirati 4 kišna preljeva te izvesti i opremiti centralni nadzorno-upravljački sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Vrijednost potpisanog ugovora o radovima iznosi 215,7 milijuna kuna.

U okviru Operativnog programa „Koherentnost i kohezija“ 2014.-2020. do danas je upućeno 64 poziva na dostavu prijedloga projekta, a za ukupno 60 projekata donesena je Odluka o financiranju prihvatljivih troškova u iznosu od 25,11 milijardi kuna. U Koprivničko-križevačkoj županiji do sada su odobreni i u provedbi projekti Koprivnica, Križevci i Đurđevac, ukupne vrijednosti 1,19 milijarde kuna.

Galerija