Hrvatske vode
 

Saniraju se nasipi oštećeni u potresu na području Sisačko-moslavačke županije

Nastavlja se sanacija nasipa oštećenih u potresu na području Sisačko-moslavačke županije. Hrvatske vode su već nakon prvog potresa 28. prosinca 2020. godine žurno pristupile provjeri stanja svih savskih i kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i objekata (akumulacije, retencije, ustave, preljevi, crpne stanice i dr.) na području Sisačko-moslavačke županije.

Izvršena je kontrola stanja 140 km savskih nasipa i 30-ak km kupskih nasipa na području malog sliva Banovina, te je također izvršen obilazak i svih dionica nasipa uz rijeke Sunju, Glinu, Petrinjčicu i Odru, kao i retencijski nasipi u Odranskom i Lonjskom polju. Sveukupno je izvršena kontrola preko 320 km nasipa na području malog sliva Banovina.

Terenskim obilaskom uočena su oštećenja nasipa na ukupno 7 lokacija od kojih su 4 lokacije na lijevoj obali rijeke Save (Galdovo, Hrastelnica, Palanjek i Tišina Erdetska), 2 lokacije na desnoj obali rijeke Kupe (most Brest i na lokaciji u blizini budućeg UPOV-a Petrinja) te 1 lokacija na lijevoj obali Kupe (Stara Drenčina).

Zbog utvrđenih oštećenja na regulacijsko zaštitnim vodnim građevinama na području malog sliva Banovina za područje Sisačko-moslavačke županije 30. prosinca 2020. godine proglašene su izvanredne mjere obrane od poplava.

Hrvatske vode su žurno započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija na lijevom savskom nasipu u Galdovu (31. prosinca 2020.) i Palanjku te na desnom kupskom nasipu u Petrinji. Također, završena je sanacija pukotina na nasipu na lokaciji most Brest kod Petrinje. Jučer su započeli i radovi sanacije na lijevom kupskom nasipu u Staroj Drenčini, odnosno započelo se s izgradnjom pristupnog puta do oštećene lokacije nasipa.

Na preostale dvije lokacije (lijevi savski nasip u Tišini Erdetskoj i Hrastelnici) oštećenja nasipa ipak nisu velika te trenutačno ne zahtijevaju sanaciju, ali situacija se i nadalje svakodnevno prati.

Do sada je angažirano: 25 djelatnika Hrvatskih voda, 65 djelatnika licencirane tvrtke, 6 bagera, 5 kombinirke,  4 buldozera, 2 valjka, 1 kamion s labudicom za prijevoz strojeva, 34 kamiona, 3 traktora, 2 traktorske pumpe, 4 muljne pumpe i 3 agregata za rasvjetuDo sada ugrađeni materijal: 15.000 m2 geotekstila, 8.500 m2 geomreže, 350 komada jumbo-vreća, 12.500 komada vreća punjenih pijeskom, 4.500 m3 kamenog materijala.

 Trenutno stanje i prognoza vodostaja

Vodostaj rijeke Kupe u 9 sati na vodomjernoj postaji Farkašić iznosio je +780 cm i nalazi se u stagnaciji. Stagnacija vodostaja očekuje se još narednih 12 sati nakon čega bi trebalo uslijediti opadanje vodostaja.

Vodostaj rijeke Save u 9 sati na vodomjernoj postaji Crnac iznosio je +610 cm i nalazi se u stagnaciji. Stagnacija vodostaja očekuje se još narednih 12 sati nakon čega bi trebalo uslijediti opadanje vodostaja rijeke Save u Sisku.

Trenutni vodostaji rijeka Kupe i Save nisu visoki u tolikoj mjeri da bi mogli ugroziti oštećene dionice nasipa.

Za potrebe snižavanja vodostaja rijeke Save na području grada Siska i Petrinje i nadalje je otvorena ustava Prevlaka putem koje se dio visokih voda rijeke Save upušta u retenciju Lonjsko polje.

U idućih 10-ak dana ne očekuju se značajnije količine oborina koje bi mogle utjecati na veći porast vodostaja rijeke Kupe i Save.

 

Galerija