Hrvatske vode
 

Stanje i prognoza vodostaja

Hidrometeorološki uvjeti i stanja vodostaja

U protekla 24 sata pale su nove značajnije količine oborina (Plitvice 75 mm, Slunj 58 mm, Hrvatska Kostajnica 35 mm, Ogulin 33 mm, Delnice 32 mm, Sisak 22 mm, Krapina 18 mm, Varaždin 33 mm). Velike količine novih oborina pale su i u susjednoj Bosni i Hercegovini (Bihać 52 mm, Sanski Most 39 mm, Banja Luka 62 mm). U Republici Sloveniji zabilježene su ipak znatno manje količine oborina.

Dodatne količine oborina utjecale su na daljnji porast vodostaja, osobito rijeke Kupe i njezinih glavnih pritoka Korane, Mrežnice, Dobre i Gline te rijeka Sunje, Ilove i osobito Une. Oborine u susjednoj Bosni i Hercegovini utjecale su na značajan porast rijeke Sane te svih desnih pritoka rijeke Save, osobito Vrbasa, Ukrine i Bosne.

U iduća tri dana ne očekuju se veće količine oborina što će postepeno dovesti do stabilizacije, a od danas poslijepodne, naročito sutra i osjetnijeg opadanja vodostaja, uključujući i najugroženija područja oko grada Karlovca te na području Hrvatske Kostajnice.

Rijeka Kupa

Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu u 7 sati iznosio je +729 cm i u protekla 24 sata porastao je za više od 5 metara. Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu je i dalje u laganom porastu od 6 cm/sat. Uzvodno od Karlovca vodostaji rijeke Kupe su u opadanju te se ubrzo očekuje i vrh vodnog vala nakon kojeg će uslijediti par sati stagnacije vodostaja, a u drugom dijelu dana i lagano opadanje vodostaja. Maksimalni vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu očekuju se na razini od +760 cm u ranim poslijepodnevnim satima.

Podsjećamo da je prošle godine postavljen privremeni sustav obrane od poplava od box barijera na karlovačkom području koji izdržava trenutne visoke vodostaje Korane i Mrežnice dok se procjedne i zaobalne vode uspješno evakuiraju s ugroženog područja traktorskim pumpama.

Vodostaji rijeke Korane u gornjem toku ostvarili su izuzetno visoke razine (mjerna postaja Veljun u 7 sati +487 cm) i još uvijek su u laganom porastu od 1 cm/sat te će biti samo za nekih 30-ak centimetara niži od apsolutnih rekordnih vrijednosti iz 2014. godine.

Vodostaj rijeke Mrežnice na mjernoj postaji Juzbašići približava se granici od +340 cm. U 7 sati iznosio je +336 cm i u daljnjem je laganom porastu te se očekuje da oko podneva dostigne i premaši apsolutni rekordni vodostaj iz davne 1959. godine (19.8.1959. +340 cm).

Rijeka Una

Vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici u 7 sati iznosio je +412 cm s tendencijom daljnjeg porasta od 3-4 cm/sat. Uzvodno od Hrvatske Kostajnice (mjerna postaja Dobretin) polako dolazi do stagnacije vodostaja što znači da maksimalni vodostaj rijeke Une na području Hrvatske Kostajnice ne bi trebao prijeći razinu od +450 cm, što je razina za uspostavu izvanrednog stanja obrane od poplava. 

Rijeka Sava

Vodostaj rijeke Save u Zagrebu u 7 sati iznosio je  -6 cm. Vrh ovog vodnog vala rijeke Save prošao je kroz Zagreb noćas oko ponoći pri čemu je ostvaren maksimum od +59 cm.

Ponajviše zbog utjecaja i velikih dotoka rijeke Une, za područje Jasenovca na dionicama uz rijeku Savu očekuje se uvođenje redovnih mjera obrane od poplava tijekom dana. Prema trenutnoj prognozi maksimalni vodostaji rijeke Save na području Jasenovca očekuju se danas i sutra na razini od +800 cm i ne bi trebali stvoriti veće ugroze na jasenovačkom području.

Donji tok rijeke Save na potezu Davor-Županja

S obzirom na povećane dotoke glavnih desnih pritoka rijeke Save iz Bosne i Hercegovine (Vrbas 1200 m3/s, Bosna 1700 m3/s), tijekom dana očekuje se nagliji porast vodostaja rijeke Save u donjem toku (Davor i Sl. Brod 7-8 cm/sat, Sl. Šamac i više). Vodostaji rijeke Save u donjem toku na potezu Davor-Županja su trenutno u domeni srednje visokih voda i na snazi je pripremno stanje obrane od poplava. Uvođenje redovnih mjera obrane od poplava za cijeli donji tok rijeke Save očekuje se od sutra.

Prognoza oborina za iduća 3 dana

Prema raspoloživim hidrometeorološkim prognozama u iduća tri dana posvuda u kontinentalnoj Hrvatskoj očekuju se manje količine oborina od 15-30 mm što bi trebalo dovesti do postepene stabilizacije, odnosno prestanka porasta vodostaja te od sutra i osjetnijem opadanju vodostaja na najugroženijim područjima oko Karlovca i Hrvatske Kostajnice.

Galerija