Hrvatske vode
 

Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška

Sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška nalazi se u Virovitičko –podravskoj županiji gdje Hrvatske vode komisiono vode projekt u ime i za korist županije.

Glavne karakteristike ovog sustava su te da je izvor vode rijeka Drava, crpna stanica te tlačna distribucijska mreža, a obuhvaća površinu od 1.260 hektara.

Projekt je  financiran iz sredstava Ministarstva poljoprivrede u 99% iznosu, a 1% isti financira Virovitičko-podravska županija.

Vrijednost investicije je oko 81 milijun kuna, a planiran završetak iste je kraj srpnja 2016.godine.

Ministar je sa svojim suradnici i generalnim direktorom danas obišao i ovu lokaciju te dao izjavu za medije.

Galerija