Hrvatske vode
 

Svjetski dan voda - „Voda i klimatske promjene“

Voda je prisutna u svakom aspektu našeg života, a koliko ja važna pokazuje i trenutačna situacija u kojoj se cijeli svijet bori sa sprječavanjem širenja koronavirusa COVID - 19. Higijena i pranje ruku jedna je od najvaznijih mjera kojom svatko od nas može pomoći. To nam pokazuje koliko je važno upravljanje vodnim resursima te kako kroz svakodnevne aktivnosti i sami možemo djelovati odmah, mijenjati svijest i način ponašanja.
Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine od 1993. godine u cijelome svijetu, u cilju skretanja pozornosti na važnost pitke vode te kako bi promovirali održivo upravljanje vodnim resursima, kako u cijelome svijetu tako i u Republici Hrvatskoj.To je prilika da naučimo više o pitanjima koja se tiču vode, da nas potakne da o tome pričamo s drugima i nešto poduzmemo.
Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je 1992. godine na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Rio de Janeiru te je 22. ožujak određen kao Svjetski dan voda kojeg obilježavamo svake godine, a čime se ukazuje i na brojne probleme povezane s vodom.
Ovogodišnji Svjetski dan voda 2020. posvećen je temi „Voda i klimatske promjene“ te govori o neraskidivoj vezi i međusobnom utjecaju vode i klimatskih promjena. Ovom temom se željelo dati podršku postizanju cilja održivog razvoja, a glavne poruke usmjerene su na učinkovitije korištenje vode i prilagođavanje klimatskim promjenama, što će rezultirati smanjenjem stakleničkih plinova, zaštitom zdravlja i spašavanju ljudi.
Onečišćenja, prekomjerno iskorištavanje, fizičke promjene vodnih staništa i klimatske promjene sve više umanjuju kvalitetu i dostupnost vode. Klimatske promjene povećavaju varijabilnost u vodnom ciklusu, rezultiraju ekstremnim vremenskim pojavama, smanjuju dostupnost vodi, utječu na kvalitetu vode i ugrožavaju održivi razvoj i biološku raznolikost širom svijeta. Kampanja pokazuje kako čovjek racionalnom upotrebom vode može pomoći u smanjenju poplava, suša, oskudice i zagađenja te tako doprinijeti u borbi protiv klimatskih promjena. 

Galerija