Hrvatske vode
 

U Opuzenu potpisano 9 ugovora za razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Dubrovačko-neretvanske županije

U Opuzenu je danas potpisano 9 ugovora za razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, gradonačelnik Opuzena Ivo Mihaljević, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković, zastupnik u Hrvatskom saboru Branko Bačić, župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić te gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u kojima se provode projekti.

Sveukupna vrijednost projekata koji se provode na području Kule Norinske, Stona, Opuzena, Slivna, Lopuda, Mljeta, Gruda i Orebića je 158 milijuna kuna (bez PDV-a).

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić istaknuo je kako je riječ o iznimno važnim projektima za građane te je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije u proteklom razdoblju bile agilne na pripremi dokumentacije za ove projekte kako bi se došlo u fazu potpisivanja ugovora.

„Držimo da će i građevinska operativa, s jedne strane, dati doprinos ekonomskom rastu Republike Hrvatske, a s druge strane da ćemo završiti ono što smo započeli, a to je posao koji ide u smjeru boljitka životnog standarda naših građana“ rekao je ministar Ćorić.

Generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković naglasio je kako su na području Dubrovačko-neretvanske županije trenutno u realizaciji projekti vrijedni 300 milijuna kuna. Ukoliko se tome pribroje i aglomeracije Metković i Ploče za koje su dodijeljena sredstva u iznosu od 700 milijuna kuna, riječ je o ukupno milijardu kuna vrijednosti radova na području županije.

Predmetnim će se projektima u sustavu vodoopskrbe izgraditi ukupno 21,9 km cjevovoda i 7 km glavnog dovodnog cjevovoda te po jedna hidrostanica i crpna stanica (protoka 12,5 l/s). U sustavu odvodnje pak izgradit će se 12,2 km kanalizacijskog sustava, 10,1 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i kolektora, 13 crpnih stanica, jedan UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) kapaciteta 1.400 ES (ekvivalent stanovnika) i jedan BUPOV (biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1.000 ES.

Osim toga, na području Nacionalnog parka Mljet izgradit će se vodoopskrbni cjevovodi kojima će se omogućiti spoj na sustav javne vodoopskrbe naselja Polače i dijela naselja Pomena, obaviti elektro-strojarski radovi na crpnim stanicama, pustiti u pogon UPOV te izgraditi nova crpna stanica, tlačni cjevovodi i gravitacijski kolektori.

Navedenim aktivnostima projekata omogućit će se 176 priključaka na sustav javne vodoopskrbe, povećat će se sigurnost opskrbe vodom u sušnom razdoblju te omogućiti razvoj gospodarskih djelatnosti, posebno turističkih djelatnosti. U sustavu odvodnje omogućit će se priključenje stanovništva kao i turista na kanalizacijsku mrežu, te minimalizirati ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u tok Male Neretve, akvatorij Malostonskog zaljeva, Mljetski kanal i rječicu Ljutu.

Pridonijet će to i zaštiti prirodne baštine rijeke Neretve, Malostonskog zaljeva i akvatorija Nacionalnog parka Mljet, a provedbom projekata pristupit će se i završetku uređenja obala Male Neretve u Opuzenu.

Galerija