Hrvatske vode
 

U Petrinji započela provedba komunalnog projekta vrijednog 345 milijuna kuna

Svečanošću potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovora o sufinanciranju započet je veliki infrastrukturni projekt – „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“. Riječ je o projektu ukupne procijenjene vrijednosti od gotovo 345 milijuna kuna (bez PDV-a) kojeg Europska unija sufinancira sa 71 % odnosno s gotovo 245 milijuna kuna. Preostalih 100 milijuna kuna sufinanciraju Hrvatske vode i Ministarstvo poljoprivrede (sa po 43,34 % svaki) te komunalno poduzeće Privreda d.o.o. sa 13,32 posto.

Spomenute ugovore potpisali su ministar poljoprivrede RH, Davor Romić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Petrinje, Darinko Dumbović te ispred korisnika projekta, direktor lokalnog komunalnog poduzeća Privreda d.o.o., Zlatko Medved. Po potpisivanju ugovora, uzvanici su i obišli teren te svečano otvorili radove. Projekt čiji se završetak očekuje 2018. godine, zahvatit će područje grada Petrinje te naselje Mošćenicu odnosno oko 18 tisuća stanovnika kojima će biti omogućeno cjelovito rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja te poboljšan sustav vodoopskrbe. Iako je postojeće stanje vodoopskrbe na području aglomeracije na zadovoljavajućoj razini te su vodoopskrbnim sustavom pokrivena 22 naselja uz 100 %-tnu priključenost, riječ je vrlo starom i dotrajalom sustavu koji bilježi velik broj kvarova i puknuća, što rezultira velikim gubicima vode (čak i preko 60%) te povremenim zastojima u opskrbi vodom u pojedinim naseljima u sustavu.

Što se odvodnje na području aglomeracije tiče, sustav javne odvodnje postoji samo u centralnom naselju grada Petrinje dok naselje Mošćenica nema izgrađen sustav javne odvodnje. Otpadne vode s područja cjelokupne aglomeracije trenutno se izravno ispuštaju bez pročišćavanja u osjetljivo područje tj. rijeku Kupu. U sklopu poboljšanja sustava odvodnje izvest će se rekonstrukcija 5,3 km postojećih kolektora te izgradnja novih 10,2 km gravitacijskih kolektora, 5 retencijskih bazena te 3 crpne stanice. Sustav će se proširiti i na područje rubnih dijelova aglomeracije izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje odnosno izgradnjom novih 63,28 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te 14 crpne stanice.

U sklopu projekta bit će izgrađen i središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 24 tisuće ekvivalent stanovnika kojim će se tretirati otpadne vode Petrinje i Moščenice najvišim, trećim, stupnjem pročišćavanja. Vezano uz poboljšanje sustava vodoopskrbe, planirana je rekonstrukcija 59 km vodoopskrbne mreže, te rekonstrukcija 2 glavne vodospreme (VS Zebinac 6.000 m3 i VS Popova šuma 1.000 m3). Uz osnovni cilj projekta - zaštitu zdravstvenog stanja i poboljšanje uvjeta života stanovnika na području aglomeracije te zaštitu okoliša, realizacijom projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ ostvarit će se optimalna rješenja za dobavu i isporuku dovoljnih količina pitke vode odgovarajuće kakvoće te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Ujedno, područje aglomeracije će nakon projekta biti potpuno u skladu sa zahtjevima postavljenim vodnokomunalnim direktivama Europske unije (Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktiva o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju).

Galerija