Hrvatske vode
 

U Semeljcima potpisani ugovori za Izgradnju linijskih građevina Aglomeracije Semeljci

U Općini Semeljci danas su svečano potpisani ugovori za „Izgradnju linijskih građevina Aglomeracije Semeljci“ – grupe 1-3 unutar „Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“. Potpisivanju su nazočili državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, načelnik Općine Semeljci Grga Lončarević, direktor Đakovačkog vodovoda Ivan Kočiš, gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić te predstavnici izvođača radova (Zajednica izvođača: Sokol d.o.o., Izgradnja VVK d.o.o., Vodovod-Montaža d.o.o. i Crocus d.o.o.).

Vrijednost ugovora za izgradnju linijskih građevina iznosi 94.558.790,96 kuna s PDV-om. Ugovori obuhvaćaju izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Koritna, Kešinci i Semeljci te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe na području Općine Semeljci, izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Mrzović i Vrbica te radove na poboljšanju sustava vodoopskrbe šireg đakovačkog područja. Izgradnja sustava odvodnje na navedenim područjima uključuje izgradnju 50.826 metara dugog sustava odvodnje, od čega 38.501 metar gravitacijskih kolektora i 12.325 metara tlačnih vodova, izgradnju 26 crpnih stanica te 1.260 priprema za kućne priključke odvodnje. Dogradnja sustava vodoopskrbe obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju transportnih vodoopskrbnih cjevovoda između naselja Kuševac i crpilišta Semeljci ukupne duljine 11.319 metara. Projektom su predviđene i 2 stanice za podizanje tlaka, kao i izgradnja obilaznog cjevovoda oko grada Đakova, od crpilišta Trslana do naselja Kuševac te rekonstrukcija dijela čvorišta vodoopskrbne mreže, ukupne duljine 12.221 metar s izvedbom 136 priprema za kućne priključke na postojeći sustav vodoopskrbe, kao i izgradnju 38 mjerno regulacijskih okana te 1260 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje.

Ukupna vrijednost Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Semeljci je 219.567.261,25 s PDV-om, od čega je 69,3% financirano bespovratnim sredstvima Europske unije, a preostali iznos sufinanciran je nacionalnim sredstvima od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, Općine Semeljci i Đakovačkog vodovoda. Ovim Projektom planira se smanjenje gubitaka na sustavu vodoopskrbe te uspostava javne odvodnje otpadnih voda na području Općine Semeljci. Projektom će se podići stupanj priključenosti korisnika na sustave vodoopskrbe i odvodnje.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ do sada su na području Osječko - baranjske županije odobreni i u provedbi EU projekti Osijek (podijeljen u 2 faze), RVS Osijek (podijeljen u 2 faze), Đakovo, Valpovo-Belišće, Beli Manastir, Semeljci i Našice. U fazi pripreme su i projekti Sušine – Đurđenovac, Donji Miholjac, Osijek 2 i Punitovci.

Galerija