Hrvatske vode
 

U suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske georadarom započela i dodatna ispitivanja stanja nasipa

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i voditelj Stožera civilne zaštite RH za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom Tomo Medved i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli su radove hitne sanacije u potresu oštećenog nasipa u Galdovu.

Riječ je o izgradnji druge linije obrane nasipa, a nakon čega će se pristupiti i trajnoj sanaciji za koju je potrebno provesti istražne radove. Nasip u Galdovu je jedna od ukupno sedam oštećenih lokacija nasipa na području Sisačko-moslavačke županije te ujedno lokacija koja je najviše oštećena, a čija je sanacija započela 31. prosinca 2020. godine.

Hrvatske vode su već nakon prvog potresa 28. prosinca 2020. godine žurno pristupile obilasku terena, odnosno provjeri stanja svih savskih i kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i objekata (akumulacije, retencije, ustave, preljevi, crpne stanice i dr.) na području Sisačko-moslavačke županije.

Izvršena je kontrola stanja 140 km savskih nasipa i 30-ak km kupskih nasipa na području malog sliva Banovina, te je također izvršen obilazak i svih dionica nasipa uz rijeke Sunju, Glinu, Petrinjčicu i Odru, kao i retencijski nasipi u Odranskom i Lonjskom polju. Sveukupno je izvršena kontrola preko 320 km nasipa na području malog sliva Banovina.

Uočena su oštećenja na sedam lokacija od kojih su 4 lokacije na lijevoj obali rijeke Save (Galdovo, Hrastelnica, Palanjek i Tišina Erdetska), 2 lokacije na desnoj obali rijeke Kupe (most Brest i na lokaciji u blizini budućeg UPOV-a Petrinja) te 1 lokacija na lijevoj obali Kupe (Stara Drenčina). Također, u idućem razdoblju moguće je očekivati utvrđivanje i dodatnih oštećenja na drugim lokacijama.

Hrvatske vode žurno su započele s hitnim sanacijama najkritičnijih lokacija na lijevom savskom nasipu u Galdovu (31. prosinca 2020. godine) i Palanjku te na desnom kupskom nasipu u Petrinji, a 3. siječnja 2021. godine završena je sanacija pukotina na nasipu na lokaciji most Brest kod Petrinje. 4. siječnja 2021. započeli su i radovi sanacije na lijevom kupskom nasipu u Staroj Drenčini, odnosno započelo se s izgradnjom pristupnog puta do predmetne lokacije. Na preostale dvije lokacije (lijevi savski nasip u Tišini Erdetskoj i Hrastelnici) oštećenja nasipa ipak nisu velika u tolikoj mjeri da zahtijevaju neodložnu sanaciju te se prati situacija s oštećenjima, a u slučaju pogoršanja situacije lokacijama se može vrlo brzo i lako pristupiti i osigurati stabilnost nasipa.

U suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske započelo je i dodatno geofizičko ispitivanje dionica georadarom koje će moći visokim stupnjem sigurnosti pokazati postoje li dodatna oštećenja nasipa.

 

Galerija