Hrvatske vode
 

Uspješno završen međunarodni projekt FRISCO 2.1

U Sloveniji je u četvrtak održan završni događaj međunarodnog projekta "FRISCO 2.1: Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.1 - građevinska mjera brana Vonarje". Ovim Projektom, financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Europske prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija-Hrvatska, projektni partneri Direkcija Republike Slovenije za vode i Hrvatske vode uspješno su završili modernizaciju i nadgradnju brane Vonarje, te time omogućili smanjenje rizika od poplava u općinama nizvodno, s obje strane granice.

Bilateralni europski projekt FRISCO 2.1 odobren je u studenom 2017. godine, u okviru kojeg je provedena strukturna (građevinska) mjera za smanjenje rizika od poplava na području rijeke Sutle s obje strane granice, kroz modernizaciju i nadgradnju brane Vonarje koja se koristi za zadržavanje velikovodnog vala sliva Sutle tijekom obilnih kiša. Projektom modernizacije i nadgradnje pregrade Vonarje je provedena obnova konstruktivnih elemenata pregrade (betonske i metalne konstrukcije), zamjena dotrajale hidromehaničke opreme i opreme za manipulaciju zapornicama, zamjena  i dogradnja električnih instalacija i elektroopreme, ugradnja opreme za automatizaciju upravljanja zapornicama i daljinski nadzor upravljanja zapornicama ugradnja opreme za praćenje stanja pregrade (akcelerografa, piezometara, inklinometara) i izvedba novog elektro priključka za pregradu.

Brana Vonarje Izgrađena je 1980-ih i prvobitno je služila kao pregrada višenamjenske akumulacije (Sutlansko jezero), namijenjene zadržavanju visokovodnog vala rijeke Sutle, opskrbi pitkom vodom i poboljšanju režima Sutle pri visokim i niskim vodostajim.

„Ovim projektom pregrada je temeljito obnovljena i sa svim provedenim radovima učinili smo je pouzdanom i sigurnijom, što u stvarnosti znači i smanjeni rizik od poplava za stanovnike pograničnih općina. Treba dodati da se obnovom brane stvara potencijal za daljnji razvoj okolnih općina, imajući u vidu postojanje želja za obnovom ojezeravanja “, rekao je Tomaž Prohinar, direktor Direkcije Republike Slovenije za vode, koja je bila vodeći partner u provedbi projekta FRISCO 2.1.

„Uspješno obnovljena brana rezultat je dobre prekogranične suradnje slovenskih i hrvatskih stručnjaka za vodno gospodarstvo kao i korištenja europskih sredstava, obzirom da je 85% investicije financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa  Europske prekogranične suradnje INTERREG V A Slovenija-Hrvatska za 2014- 2020. godine, dok je 15% investicije bilo iz vlastitih sredstava partnera“ dodao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, koje su bile projektni partner u provedbi projekta FRISCO 2.1

Ukupna vrijednost projekta FRISCO 2.1 je 1,6 milijuna eura. Projekt FRISCO 2.1 je nastavak zajedničkog rada i sinergije projektnih partnera u Projektu FRISCO 1 (negrađevinske mjere) i drugih značajnih projekata u Sloveniji i Hrvatskoj. Korištenjem rezultata provedenih kroz projekt FRISCO 1 (npr. unaprijeđeni prognostički model, unaprijeđeni hidraulički model i sl.) omogućeno je  optimizirano upravljanje branom Vonarje.

Galerija