Hrvatske vode
 

Vodnokomunalni projekti na području Ivanić-Grada i Vrbovca

Prilikom današnje proslave Dana Grada Ivanić-Grada, u poduzetničkom inkubatoru u tom gradu održana su predstavljanja brojnih aktualnih projekata, među ostalim i onih iz područja vodnokomunalnog gospodarenja.

Navedenim je događanjima, uz potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, ministra državne imovine Maria Banožića i ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Darka Horvata, sudjelovali su i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Tom su prilikom ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ vrijednog 357,8 milijuna kuna (s PDV-om) potpisali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode te Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., kao korisnik projekta. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 286,3 milijuna kuna. Pritom bespovratna EU sredstva čine 66 %, odnosno 188,7 milijuna kuna, dok se preostalih 97,5 milijuna sufinancira iz nacionalnih sredstava.

Ovim projektom, koji se provodi do 2023. godine na području aglomeracije Ivanić-Grad, izgradit će se 71 km novog i sanirati 5,4 km postojećeg sustava javne odvodnje. Uz to, izgradit će se 3 kišna preljeva, 4 retencija bazena, 19 crpnih stanica te 1.769 priprema za ključne priključke.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović podsjetio je kako je Vlada RH učinila sve da tijekom pandemije COVID-19 zaštiti živote i zdravlje građana, a s druge strane je snažno podržala gospodarstvo kroz pomoć očuvanju više od pola milijuna radnih mjesta.

„Pomoglo se izravno više od 95 tisuća poduzeća, investiralo se 30 milijardi kuna. Sve nam je to omogućilo da se počinjemo vraćati i reaktivirati gospodarstvo“ – naglasio je ministar Božinović.

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić kazao je kako će se realizacijom projekta razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad priključenost na mrežu javne odvodnje s 55 % povećati na 95 % za područje Grada Ivanić-Grada i okolna naselja, odnosno za oko 7000 priključaka.

„Ovim projektom na razini Republike Hrvatske do kraja mandata zatvaramo razinu ugovorenih projekata na oko 24 milijarde kuna. Riječ je o velikom impulsu za našu građevinsku industriju za naredno razdoblje do kraja 2023. godine koji će omogućiti povećanje zaposlenosti i gospodarskog rasta“ - istaknuo je ministar Ćorić.

Za projekte vodnog gospodarstva na području Ivanić-Grada je u razdoblju od 2016. godine uloženo oko 42 milijuna kuna nacionalnih sredstava, od čega 0,8 milijuna kuna u projekte vodoopskrbe, 4,5 milijuna kuna u projekte odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te 36,5 milijuna kuna u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda.

Također, danas je u Ivanić-Gradu svečano otvoreno i Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad vrijedno 1,34 milijuna kuna, od kojih je 85 % sufinancirano sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Ranije danas, u Vrbovcu je obilježen početak radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata, a događaju je prisustvovao državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dr. sc. Mario Šiljeg.

Ugovor vrijedan 227,36 milijuna kuna predviđa završetak radova do sredine 2024. godine, do kad će se na području Vrbovca rekonstruirati 9,3 km postojeće te izgraditi 222,8 nove vodoopskrbne mreže, uz izgradnju 5 crpnih stanica, 5 vodotornjeva te rekonstrukciju precrpne stanice „Lonja“.

Navedeni ugovor dio je šireg projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ vrijednog 883,88 milijuna kuna (s PDV-om), od čega se iz europskog Kohezijskog fonda financira iznos od 483,96 milijuna kuna.

Ovim će se projektom za područje 4 grada i 10 općina na području Zagrebačke županije do 2023. godine omogućiti priključenje 29.183 novih korisnika usluga vodoopskrbe te će se pritom smanjiti vodni gubici na regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2 % na 18,6 %.

Galerija