Hrvatske vode
 

Za Koprivničko-križevačku županiju 865,1 milijuna kuna

Potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovori o sufinanciranju za dva vodno-komunalna EU projekta Koprivničko-križevačke županije ukupne vrijednosti 865,1 milijuna kuna, a potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Projekti se sufinanciraju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodno-komunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava.

„Ovi projekti su jedan veliki signal ulaganja i razvoja i do 2023. godine kada je planiran završetak ovih projekata, a broj kućanstava koji će biti uključeni u projekt, dobit će jednu sasvim novu verziju i doći na onaj standard koji svi zajedno priželjkujemo,“ istaknuo je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Do danas je upućen ukupno 61 poziv na dostavu prijedloga projekata, od čega je donesena Odluka o financiranju za ukupno 52 projekta ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu od 17,46 mlrd. kuna (bez PDV-a) od čega EU sredstva iznose 12,24 mlrd. kuna što predstavlja 153,49% ukupne alokacije.

Od 52 odobrena projekta, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan za 49 projekata, a s potpisivanjem ugovora za projekte Koprivnica i Đurđevac ukupni broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava će se povećati na 51 i time iznos ukupnih prihvatljivih troškova iznosi 16,32 mlrd. kuna (bez PDV-a) od čega EU sredstva iznose 11,46 mlrd. kuna što predstavlja 143,72% dodijeljene alokacije.

„Izgradnjom ovih sustava doći će do značajnog povećanja priključenosti na sustave javne vodoopskrbe iznad prosjeka Republike Hrvatske, ali isto tako i do povećanja priključenosti na sustav javne odvodnje značajno iznad prosjeka. Ovim potpisima projekata, uz projekt Split-Solin koji namjeravamo potpisati do kraja godine, zaokružit ćemo investicijski ciklusu vrijedan 22 milijarde kuna za koje očekujemo radove u narednim godinama, a moraju biti gotovi do kraja 2023. godine,“ istaknuo je ministar Ćorić.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica 

Ugovore za EU projekt Koprivnica potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i predsjednik Uprave Koprivničkih voda d.o.o. Zdravko Petras.

Projekt je vrijedan 512,5 milijuna kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 410 milijuna kuna od čega 283,8 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 126,2 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 46,2 milijuna kuna) te Koprivničke vode d.o.o. (33,6 milijuna kuna), a završetak Projekta planiran je za listopad 2023. godine.

EU projekt Koprivnica obuhvaća rekonstrukciju 18 km sustava vodoopskrbe i proširenje postojećeg sustava odvodnje na nova naselja (Sigetec, Botovo, Drnje, Torčec, Đelekovac, Rasinja, Subotica Podravska i Hlebine), kao i dogradnju u naseljima gdje je već izgrađen (Draganovac, Koprivnica, Starigrad i Kunovec Breg) i gradu Koprivnici.

„Ključno je što će ovi projekti značiti za građane, a značit će da ćemo u ova dva projekta omogućiti priključenje 18,5 tisuća stanovnika Koprivničko-križevačke županije na javni sustav odvodnje kao i omogućiti priključenje 14,5 tisuća stanovnika na javne vodoopskrbne sustave. Treba izgraditi više od 180 kilometara kanalizacijskih kolektora, za gradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže 65 kilometara, znači treba iskopati 245 kilometara što je otprilike udaljenost između Zagreba i Osijeka,“ naglasio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Ovim Projektom će se unaprijediti sustav vodoopskrbe u svrhu kvalitetnog upravljanja sustavom kroz povećanje priključenosti na sustav na 85 %, osiguranje dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za piće te uz ostvarivanje smanjenja troškova kroz smanjenje gubitaka vode i troškova održavanja. Spajanjem dva najveća vodozahvata cjevovodom duljine 5,6 km povećat će se sigurnost vodoopskrbe i kvaliteta zahvaćene vode. Projektom će se povećati i priključenost stanovništva na sustav odvodnje na 79%.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinanovac i Podravske Sesvete

Ugovore za EU projekt Đurđevac potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Tomislav Kolarić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te načelnici općina Virje, Ferdinandovac, Novo Virje, Kloštar Podravski i Novigrad Podravski.

Projekt je vrijedan 352,5 milijuna kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 282 milijuna kuna od čega 196,2 milijuna kuna čine EU sredstva. Preostalih 85,7 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 40 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (5,7 milijuna kuna), a završetak Projekta planiran je za prosinac 2023. godine.

EU projekt Đurđevac obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje kao i izgradnju i proširenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim Projektom će se povećati ukupna priključenost na sustav vodoopskrbe s procijenjenih 55% (13.006 stanovnika) na 95% (22.483 stanovnika), a optimalizacijom će se smanjiti gubitci s postojećih 24% na 20%.

Ukupna priključenost na sustav odvodnje povećat će se s procijenjenih 32% (7.592 stanovnika) na 80% (18.890 stanovnika) što znači da će se priključenost na sustav odvodnje povećati za više od 10.000 stanovnika.

Galerija