Hrvatske vode
 

Započeli radovi na 2. etapi izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe

Svečano je obilježen početak radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice – 2. etapa. Obilježavanju otvorenja radova nazočili su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije, gradonačelnik  grada Karlovca Damir Mandić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Ugovorena vrijednost radova i usluga stručnog nadzora na 2. etapi iznosi gotovo 32 milijuna kuna s PDV-om, a rok izvođenja je tri godine.

Radovi na ovim regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama predstavljaju nastavak provedbe Projekta „Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja“ čija je procijenjena vrijednost 1,68 milijardi kuna od čega se na karlovačko područje odnosi 1,060 milijardi kuna, a na sisačko područje 620 milijuna kuna.

Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2018. godine donijela je odluku o proglašenju projekta „Projekt zaštite od poplave Grada Karlovca“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, a Hrvatski sabor, radi brže pripreme i provedbe projekta „Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja“, donio je Zakon o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe koji je stupio na snagu 4. siječnja 2019. godine.

Provedbom projekta, do kraja 2027. godine, bit će smanjena površina područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava za 230,2 km2, a 31.050 stanovnika će imati korist od mjera zaštite, kao izravnu  posljedicu financiranog projekta.

Galerija