Hrvatske vode
 

Započeli radovi na izgradnji nasipa kod sela Suša

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić sudjelovao je danas na svečanom obilježavanju početka radova na izgradnji transverzalnog nasipa od desnog savskog nasipa kod sela Suša do lijevog nasipa oteretnog kanala Odra.
 
Izgradnjom ovoga nasipa omogućit će se aktivno provođenje mjera obrane od poplave za naseljena područja i poljoprivredna zemljišta desnog zaobalja rijeke Save, a koja se trenutno nalaze pod utjecajem uspornih voda retencije Odransko polje, odnosno koja su izložena povremenim poplavama.
 
Ukupna vrijednost ovoga projekta koji uključuje projektnu dokumentaciju, otkup zemljišta i imovinsko pravne odnose, izvođenje radova i stručni i tehnički nadzor je 50.866.492,23 kn
 
„Ovo je dobro investiran novac koji će zasigurno doprinijeti većoj kvaliteti života naših građana, ali i snažnijoj gospodarskoj aktivnosti u ovom izazovnom periodu“ rekao je ministar Ćorić.
 
Generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković istaknuo je kako su  Hrvatske vode uz potporu Vlade Republike Hrvatske osigurale sredstva za predfinanciranje ovoga projekta. „Uvjereni smo kako ćemo naknadno sredstva refinancirati iz Europskih fondova“ naglasio je Đuroković.
 
Kada bude izgrađen, nasip će biti dug 6824,93 m. Cijelom svojoj duljinom nasip se prostire u Zagrebačkoj županiji. Dio nasipa, 3490,64 m nalazi se u Ruči, a preostalih 3334,29 m u Veleševecu.
 
Visina nasipa određena je prema razini vode 100-godišnje vjerojatnosti pojave u retenciji Odransko polje na koju je dodano propisano nadvišenje od 1,20 m i prognozirana visina slijeganja nasipa od 0,10 m.

Galerija