Hrvatske vode
 

Započeli radovi na razvoju vodno - komunalne infrastrukture Split - Solin

U Splitu su započeli radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području naselja Srinjine, a u sklopu projekta „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Split - Solin“. Otvorenju su prisustvovali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, župan Splitsko – dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te direktor Vodovoda i kanalizacije Split Tomislav Šuta.

Vrijednost radova u Srinjinama iznosi 14,9 milijuna kuna, a rok njihova završetka je 18 mjeseci dok je cjelokupni projekt „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Split - Solin“ ukupne vrijednosti 1,7 milijardi kuna s PDV - om, a prihvatljivi troškovi su 1,4 milijardi kuna od čega sredstva Europske unije iznose 975,3 milijuna kuna. Preostalih 440 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode, svatko po 162,8 milijuna kuna te Vodovod i kanalizacija Split sa 118,4 milijuna kuna.

Projekt Split - Solin sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. gdje je Republici Hrvatskoj za vodno - komunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijarde eura bespovratnih sredstava.

Predviđena je izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine, spoj sustava odvodnje južnog sliva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč, izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica, optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Splita te rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Projekt obuhvaća izgradnju 60,7 km novog sustava javne vodoopskrbe, rekonstrukciju 4,28 km postojećeg sustava javne vodoopskrbe, izgradnju 108,3 km kanalizacijskih kolektora te rekonstrukciju i sanaciju 15,5 km kolektora.

Realizacijom Projekta Split - Solin značajno će se povećati priključenost stanovništva na vodoopskrbu na dodatnih 4.011 stanovnika i smanjiti gubici sa 44% na 38%. Proširenjem mreže javne odvodnje povećat će se priključenost kao i stopa prikupljanja otpadnih voda s 87% na 97%. Završetak projekta planiran je najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. do sada su na području Splitsko - dalmatinske županije odobreni i u provedbi EU projekti Split - Solin, Kaštela - Trogir, Sinj, Trilj – Otok - Dicmo, Jelsa – Vrboska - Stari Grad na otoku Hvaru i Imotski ukupne vrijednosti 4,6 milijardi kuna, a u fazi pripreme su i projekti Dugi Rat, Omiš, Makarska i aglomeracije na sjevernom dijelu Makarskog primorja.

Galerija