Hrvatske vode
 

Započeli su radovi na Projektu obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju (WetlandRestore)

U sklopu INTERREG IPA Prekograničnog Programa Hrvatska-Srbija 2014-2020., Hrvatske vode su zajedno s projektnim partnerima prijavile projekt pod nazivom „WetlandRestore - Restoration of Wetlands in Middle Danube “ za sufinanciranje EU sredstvima.

Ukupna vrijednost projekta je 981,8 tisuća eura od čega Hrvatske vode sufinanciraju sa 268,8 tisuća eura (cca. 2 mil. kn), a projektni partneri su Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javna vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“  Novi Sad i Javna ustanova agencija za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije.

Projekt je prihvaćen od strane Upravljačkog tijela, te je potpisan Ugovor o subvenciji između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i vodećeg partnera Pokret gorana Sremske Mitrovice, a trajanje projekta je 30 mjeseci.

Projekt „WetlandRestore“ je prvi primjer prekogranične suradnje na obnovi močvarnih područja i integriranom upravljanju močvarama na ovom području. Planirana je obnova staništa razvijanjem i demonstriranjem inovativnih rješenja za poboljšanje stanja i očuvanja močvarnih područja i njihove sposobnosti pružanja usluga ekosustava društvu.

Projektni pristup je pokazati integriranu provedbu različitih EU direktiva (vode, poplave, staništa i ptice) i konvencija (Ramsarska konvencija i Konvencija o biološkoj raznolikosti) za rješavanje suvremenih problema riječnih i močvarnih ekosustava.

Projekt će ponuditi rješenja kako prevladati različite sektorske pristupe u upravljanju močvarnim područjima i tako postići održivo očuvanje važnog europskog ekosustava. Prikazat će se primjena najbolje prakse kako se potrebe upravljanja vodama mogu povezati s potrebama očuvanja prirode i kako obje mogu dovesti do održivog upravljanja vodnim ekosustavima.

U veljači ove godine tako su započeli radovi obnove staništa na pilot području. Navedeno područje Čarne, zbog zarastanja šumske vegetacije i promjene vodnog režima, izgubilo je karakteristike močvarnog staništa. Revitalizacijom će se područje obnoviti kako bi se ponovno vratila bogata močvarna bioraznolikost.

Galerija