Hrvatske vode
 

Završeni radovi na izgradnji nasipa na području Gornjeg Mekušja

Generalni direktor Ivica Plišić sa svojim je suradnicima i novinarima obišao završene radove zahvata „Desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja“. Riječ je o trećoj fazi projekta u duljini od 900 metara, projektiranom na 100godišnju vodu, a isti predstavlja dio funkcionalne cjeline obrane od poplava grada Karlovca.

Namjena mu je da štiti kako ljude tako i imovinu, ali i poljoprivredne površine i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i to od velikih voda Kupe i Korane na samom području Gornjeg Mekušja.

Cjelokupni projekt započeo je 2013.godine i građen je u tri faze izgradnje. Prva faza je desni nasip Kupe u duljini od 2,4 kilometra, druga uključuje spojni nasip Kupe i Korane sa oko 1,3 kilometra duljine, a zadnja faza, desni nasip Kupe završena je u srpnju 2015.godine te je ujedno uključivao i izmještaj dalekovoda. Vrijednost cjelokupnog projekta (sve tri faze) iznosi 9,7 milijuna kuna, a investitor su Hrvatske vode u stopostotnom iznosu.
Generalni direktor Plišić je nakon obilaska dao izjavu za medije naglašavajući važnost ovog projekta u obrani od poplava za cjelokupno karlovačko područje.

Galerija