Hrvatske vode
 

Završeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacijskih mreža aglomeracije Požega

U sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Požega“ organiziran je obilazak gradilištu povodom početka izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, te završetka radova na izgradnji vodovodnih i kanalizacijskih mreža.

Obilasku radova nazočili su županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Požege Željko Glavić, načelnik općine Velika Robert Hofman, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić i ostali stručni suradnici.

Vrijednost započetih radova na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je 66,7 milijuna kuna, dok je vrijednost ukupnog projekta aglomeracije Požega 217,4 milijuna kuna, prihvatljivi troškovi iznose 171,7 milijuna kuna, a bespovratna sredstva Europske unije 124,4 milijuna kuna. Nacionalno sufinanciranje je 47,3 milijuna kuna od čega Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno sa Hrvatskim vodama sudjeluju svatko sa 18,9 milijuna kuna, a jedinice lokalne samouprave sa 9,4 milijuna kuna.

Projekt se provodi s ciljem povećanja priključenosti stanovništva i privrednih subjekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja, čime će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika te postizanje i održavanje dobrog stanja voda. Sa odgovarajućom odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, za razliku od postojećeg stanja koje uključuje direktne ispuste u tlo i u rijeku Orljavu te septičke jame, osigurati će se dobro ekološko stanje vodnih tijela.

Priključenost na sustav odvodnje i pročišćavanja nakon završetka projekta bit će 96 %, dok će priključenost na sustav vodoopskrbe nakon završetka projekta bit će 98%.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. i jedan je od 60 projekata koji su odobreni, a koji su zajedno vrijedni više od 25 milijardi kuna.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ do sada su na području Požeško-slavonske županije odobreni i u provedbi EU projekti Lipik-Pakrac, Požega i Pleternica.

Galerija