Hrvatske vode
 

Odluka o utvrđivanju općih uvjeta ugovora o radovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava za 2016. godinu

Na temelju članka 192. stavak 2. točka 6. Zakona o vodama i članka 21. stavka 1. točke 12. Satuta Hrvatskih voda od 20.05.2011. i 30.09.2012. generalni direktor Hrvatskih voda donio je sljedeću odluku.