Hrvatske vode
 

Održana radionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društva

Hrvatske vode u suradnji s Hrvatskim geotehničkim društvom održale su prvu zajedničku radionicu na temu „Geotehnički aspekti projektiranja nasutih brana, melioracijskih kanala i nasipa za obranu od poplava.“ Prisutne na radionici pozdravio je generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Ivica Plišić, a moderirali su predsjednik Hrvatskog geotehničkog društva prof. dr. sc. Ivan Vrkljan i direktor VGO-a za gornju Savu Andrino Petković.

Cilj radionice je kroz stručna predavanja i diskusije unaprijediti kvalitetu izrade projektnih zadataka za projektiranje objekata zaštite od štetnog djelovanja voda i programa istražnih radova. Stečena iskustva temelj su i za unaprjeđenje projektne dokumentacije uz primjenu suvremenih tehničkih rješenja i poštivanje važećih normi i standarda geotehničke struke što se odnosi i na projekte koji se realiziraju kroz planove i programe Hrvatskih voda.

Voditelj Sektora zaštite od štetnog djelovanja voda HV-a Nedjeljko Šimundić obrazložio je mjere i aktivnosti koje su Hrvatske vode provele i koje provode na lokacijama nasipa oštećenih katastrofalnim poplavama u istočnoj Slavoniji. Sudionici radionice dogovorili su idući susret u ovoj godini na temu „Analiza stabilnosti i monitoring izgrađenih nasipa“.

Galerija

Radionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društvaRadionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društvaRadionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društvaRadionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društvaRadionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društvaRadionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društvaRadionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društvaRadionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društvaRadionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društva