Hrvatske vode
 

Otvorena izložba „Natura 2000 vrste“

U zgradi Hrvatskih voda dana 12. ožujka 2014. povodom Svjetskog dana voda 2014 otvorena je izložba pod nazivom "Natura 2000 vrste" u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode i Agencije za zaštitu okoliša.

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je doprinijeti očuvanju ili ponovnom uspostavljanju povoljnog stanja više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno gotovo 30.000 područja na 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu.

Prije mjesec i pol dana stupila je na snagu Uredba o ekološkoj mreži kojom se proglašava ekološka mreža Republike Hrvatske, ujedno i dio EU ekološke mreže Natura 2000. Postavši članicom Europske unije, Hrvatska je obogatila njeno prirodno nasljeđe te se 29% njenog ukupnog teritorija uključuje u europsku ekološku mrežu Natura 2000. Utvrđen je i referentni popis vrsta i stanišnih tipova prisutnih na teritoriju Republike Hrvatske za čije su očuvanje izdvojena područja ekološke mreže Natura 2000.

Tijekom posljednjih desetljeća ljudske aktivnosti i korištenje prirodnih resursa značajno su se promijenili u cijelom svijetu. Stanje bioraznolikosti dramatično se pogoršalo u zadnjih 50 godina, više nego kroz cijelu povijest čovječanstva. Zbog ljudskih aktivnosti, procjenjuje se da vrste izumiru od 1000 do 10 000 puta brže nego u prirodnim okolnostima. Ti gubici zasjenili su produktivnost prirode i time ugrozili dugoročni opstanak čovječanstva.

Nisu ugrožene samo rijetke i usko rasprostranjene vrste, nego i mnoge vrste koje su još uvijek brojne, ali im pogodna staništa ubrzano nestaju, što može dovesti do njihovog skorog izumiranja. Natura 2000 je temeljni program kojim Europska unija pokušava zaustaviti ove negativne trendove na svojem teritoriju.

Na izložbi se mogu pogledati fotografije smeđeg medvjeda, jadranske kozonoške, špiljske kongerije, velikog livadnog plavca, jezerskog regoča, velebitske degenije i dr.

Galerija

Natura 2000 vrsteNatura 2000 vrsteNatura 2000 vrsteNatura 2000 vrsteNatura 2000 vrste