Hrvatske vode
 

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007) i članka 63. stavka 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijela Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.