Hrvatske vode
 
U prilogu se nalazi polugodišnji financijski izvještaj Hrvatskih voda za 2019. godinu