Hrvatske vode
 

Predsjednik Vlade Zoran Milanović u obilasku sustava odvodnje na otoku Rabu

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Zoran Milanović zajedno s ministrom poljoprivrede Tihomirom Jakovinom i generalnim direktorom Hrvatskih voda, Ivicom Plišićem obišao je sustav javne odvodnje grada Raba.

Ovaj projekt pod nazivom Projekt Aglomeracija Rab počeo je u siječnju 2011. godine, a ukupna vrijednost mu je 65.000,000 kuna. Isti obuhvaća naselja Palit, Rab, Banjol, Barbat i dio Mundanija koji gravitira Banjolu. Radovi su se provodili kroz Projekt zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima (Projekt Jadran), a 50% istoga financirano je kreditom Svjetske banke dok je ostatak financiran iz bespovratnih sredstava Europske unije, dio preko Ministarstva poljoprivrede, a dio putem Hrvatskih voda.

Prije pokretanja faze građevinskih radova, projekt je prošao  niz ispitivanja na svim razinama, a s ciljem pronalaženja najbolje varijante. Uslijedila je izrada studije utjecaja na okoliš kao i studija izvedivosti te financijsko-ekonomska studija.
Ukupno je izgrađeno 10,2 km cjevovoda, 8 crpnih stanica i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na predjelu Vašibaka s dugačkim podmorskim ispustom (1,7 km dužine te 79 metara dubine) koji je ukupnog kapaciteta 24.000 ES. U sklopu zgrade uređaja izgrađena je automatska rešetka i sito, stanica za prihvat sadržaja septičkih jama, oprema za brisanje mirisa te ostala strojarska i elektro oprema.  Izgradnjom ovih građevina  omogućeno je puštanje u rad 4,8 km kanalizacijskih obalnih cjevovoda na području naselja Banjol i Barbat s dodatnih 7 crpnih stanica i 1,4 km tlačnih cjevovoda putem kojih se otpadne vode grada Raba transportiraju do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Vašibaki.

Završetkom ovog iznimno vrijednog projekta Aglomeracija Rab stanovnici otoka dobivaju sustav javne odvodnje izveden prema najvišim europskim i ekološkim standardima. Potrebno je naglasiti da se time i jedan od najvrjednijih dijelova otoka Raba- obala Barbata i Banjola napokon u potpunosti valorizira kao kupališno područje što do sada nije bilo moguće upravo zbog neriješenog problema otpadnih voda, a šetnica koja povezuje Barbat sa starogradskom jezgrom dodatna je vrijednost ovog projekta.
Iz ovog Projekta jasno je vidljivo da Hrvatske vode kontinuirano ulažu u poboljšanje i kvalitetu vodno-komunalne infrastrukture u skladu s europskim standardima i direktivama, a također i s propisima Republike Hrvatske kako bi u konačnici doprinijeli kvaliteti života ljudi i gospodarskom razvoju otoka Raba.

Galerija