Hrvatske vode
 

Priopćenje za javnost - Sanacija manjih odrona savskog nasipa u Račinovcima

Stručne službe Hrvatskih voda, tijekom redovitog obilaska savskog nasipa u siječnju ove godine, uočile su manja oštećenja pokosa nasipa na vodnoj strani. Radi se o nekoliko lokacija koje su izvan zone područja na kojima je prošle godine nasip saniran, odnosno uzvodno od njih.

Oštećenja su vidljiva u obliku manjih odrona. Procijenjeno je da ova oštećenja ne predstavljaju opasnost za stabilnost nasipa i ne mogu biti razlogom za zabrinutost u pogledu ugrožavanja od poplavljivanja. Odmah su poduzete uobičajene mjere sanacije, kakve se poduzimaju u takvim slučajevima, a sastoje se u postavljanju nepropusnih geomembrana opterećenim vrećama punjenim pijeskom za stabilizaciju. Radovi su započeli u ponedjeljak 2. veljače, a procijenjeno je da će trajati deset dana. Hrvatske vode kontinuirano nadziru predmetne radove koji se odvijaju u skladu s predviđenom dinamikom i planiranim načinom sanacije.
Radi se o privremenoj sanaciji kakvu je trenutačno moguće izvesti, a kada vremenski uvjeti to dozvole, na cijeloj predmetnoj dionici izgradit će se zemljana berma u nožici nasipa na vodnoj strani. Ovim će se u potpunosti osigurati nasip na velikom potezu, odnosno na dužini koja se projektno definira.

Naglašavamo da je sanacija prodora savskog nasipa u Račinovcima, kao i velikog odrona u blizini crpne stanice Teča, dovršena u studenom prošle godine. Nasip je u potpunosti spreman dočekati velike vode. Preostalo je izvršiti još manje radove oko uređenja zaobalne berme i procjednog kanala, što ne umanjuje funkcionalnost nasipa.

Napominjemo da su svi radovi izvođeni u izuzetno teškim vremenskim okolnostima i visokim vodostajima Save, a što je upornošću i zalaganjem svih sudionika uspješno savladano.
Iako razumijemo zabrinutost javnosti, odgovorno tvrdimo da se predmetni radovi odnose na manja oštećenja i da sigurnost stanovništva ni u kom pogledu nije ugrožena. Nasip je pod stalnom kontrolom, a na svaku promjenu se promptno reagira.
Trenutačni vodostaji Save nisu u rangu velikih voda pa s te strane ne prijeti opasnost nasipu i zaobalju. U idućih tjedan dana ne očekuju se oborine koje bi mogle povisiti savske vodostaje, a prognozirane temperature neće prouzročiti značajnije topljenje snijega.