Hrvatske vode
 

U Opatiji otvorena 6. Hrvatska konferencija o vodama

Pod motom „ Hrvatske vode na investicijskom valu“ otvorena je 6. Hrvatska konferencija o vodama. Otvorio ju je predsjednik Nacionalnog vijeća za vode i izaslanik Hrvatskog sabor gospodin Igor Dragovan. Ista  se održava u Hotelu Adriatic u Opatiji. Organizatori su hrvatska strukovna društva i  udruge koje se bave vodom, a glavni i tradicionalni pokrovitelj su Hrvatske vode. Prigodno se obratio i pomoćnik ministra poljoprivrede za vodno gospodarstvo Dražen Kurečić, predsjednik Organizacijskog odbora  konferencije Danko Holjević, gradonačelnik Opatije Ivo Dujmović, izaslanik Župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula i generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić.

U naredna dva dana tristotinjak znanstvenika i stručnjaka svih profila koji se bave problematikom voda raspravljat će o tijeku napretka i ispunjavanja dogovorenih ciljeva te preuzetih obveza iz pristupnog ugovora Republike Hrvatske s Europskom unijom po pitanju vodnoga gospodarstva. Tema  pod kojom se održava konferencija odabrana je zbog ciklusa intenzivnog ulaganja u pripremu i provedbu projekta vodnoga gospodarstva  u Republici Hrvatskoj kojom se žele dostići standardi Europske unije. Prema preuzetim obvezama Republika Hrvatska mora, da bi ispunila standard Europske unije, do 2023. godine osigurati pitku voda  za svako naselje veće od 50, a kanalizaciju za naselja veća od 2. 000 stanovnika. Za takvu investiciju potrebno je oko 3,8 milijardi eura, a najveći dio planirala se financirati iz EU fondova u  iznosu od 2,5 milijarde eura.

Da bi se ispunili ovi ciljevi pokrenuta je velika reforma vodno-komunalnog sektora budući da isti nisu spremni ni tehnički ni kadrovski za predstojeći veliki investicijski ciklus. Iz tog razloga je planirano njihovo objedinjavanje/okrupnjavanje, a preduvjeti su već ispunjeni – iz komunalnih društava izdvojene su sve djelatnosti koje se ne tiču  vodoopskrbe i odvodnje te su ustrojena uslužna područja. Okrupnjavanjem javnih isporučitelja vodnih usluga želi se stvoriti oko 20 jakih tvrtki koje će moći racionalno i ekonomično poslovati,uspješno pripremati i provoditi projekte te povlačiti što veći iznos novca iz fondova EU za poboljšanje kvalitete i sigurnosti javnih vodoopskrbnih sustava te razvoj sustava javne odvodnje i pročišćavanja. Intenzivno se radi i na novom Zakonu o vodnim uslugama, čijim će stupanjem na snagu početi i aktivna i operativna provedba vodnih reformi koja će uključivati i okrupnjavanje javnih isporučitelja.

Jedna od važnijih ciljeva je  i povećanje funkcionalnosti sustava zaštite od poplava te ostalih štetnih djelovanja voda. Pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije predviđeno je da se do 2023. godine od poplava zaštiti  87% prostora RH, a do 2038. godine treba biti zaštićen cjelokupan njezin prostor.  Za ovaj projekt na raspolaganju je iznos od 215 milijuna eura iz EU fondova do 2020.godine.

Predviđen je veliki napredak i kod navodnjavanja koje se u Hrvatskoj razvija u posljednjih 10 godina. U ovom trenu navodnjava se oko 20.000 hektara poljoprivrednih površina, a do 2020.godine potrebno je izgraditi sustav za navodnjavanje  oko 65 000 hektara.

U sklopu konferencije predviđeni su i prigodni programi za djecu na temu voda – promocijsko ekološka akcija s u poznavanjem i primjenom efektivnih mikroorganizama u zaštiti okoliša.

 

Galerija