Hrvatske vode
 

Vukovaru 34 milijuna eura iz Kohezijskog fonda EU-a

Europska komisija je odobrila ulaganje od 34 milijuna eura iz Kohezijskog fonda u projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ koji je dio operativnog programa „Okoliš“.

Ukupna vrijednost projekta je 48,2 milijuna eura, a iz Kohezijskog fonda Hrvatska će dobiti 34 milijuna dok će se preostali dio financirati nacionalnim sredstvima čime će se poboljšati, osuvremeniti i proširiti sustav vodoopskrbe te sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u Vukovaru.

Za prvih šest mjeseci članstva u EU-u od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013., Hrvatskoj je iz Kohezijskog fonda stavljeno na raspolaganje 449,4 milijuna eura, a projekt u Vukovaru financira se iz tih sredstava. Budući da je riječ o velikom projektu, potrebna je posebna odluka Europske komisije, dok se o manjim projektima može odlučiti na regionalnoj ili nacionalnoj razini.

"Ovo je važno ulaganje za Hrvatsku i dobar primjer regionalnog ulaganja kojim se istodobno poboljšava kvaliteta života građana i štiti okoliš", izjavila je povjerenica za regionalnu politiku Corina Cretu.